UNDER KONSTRUKTION

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver på vilket sätt vi använder oss dina personuppgifter när du blir kund hos oss. Vi, Solskyddsgiganten AB (556844-2064), ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda dina och våra övriga kunders integritet.

I den här policyn beskriver vi hur vi använder oss av och hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna att dina uppgifter är trygga hos oss och inte riskerar att hamna i orätta händer. Självklart är du välkommen att kontakta oss om du ändå tycker att något är oklart i policyn. Våra kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Personuppgifter som vi samlar in

Att skapa ett konto med inloggning hos oss, prenumerera på något av våra nyhetsbrev eller på något annat sätt ingå ett avtal med oss innebär att du också automatiskt registrerar dig som kund. Den information du lämnar i samband med detta utgör personuppgifter, som vi enligt lag är skyldiga att skydda.

Den information om dig som samlas in kan, beroende på sammanhanget, innefatta kontaktinformation som adress, mobilnummer och mejladress, betalningsinformation som ditt kortnummer och leveransadress, samt den IP-adress du surfar ifrån. Dessutom använder vi oss av cookies som ger oss tillgång till din aktivitet på vår webbplats som vilka produkter du tittat på och tidigare köphistorik.

Dina personuppgifter kan komma att samlas in om du gör något av följande:

  • Besöker vår hemsida solskyddsgiganten.se
  • Registrerar dig som kund hos oss eller har kontakt med Kundcenter
  • Handlar i webbshoppen
  • Söker en tjänst hos oss

Hur vi använder dina uppgifter

Dina uppgifter används för att identifiera dig som kund och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Vi kan dessutom komma att använda dina uppgifter för att ge dig information om och ta fram statistik över våra varor och tjänster. Övriga användningsområden kan vara:

  • Affärsrelation mellan kund och leverantör.
  • Bokföring för kund och leverantör.
  • Support av tjänst för kund.
  • Köp av produkt eller tjänst från leverantör.

Vissa tjänster kräver samtycke, och i sådana fall kommer vi naturligtvis alltid att fråga dig om du godkänner att vi använder dina uppgifter på det aktuella sättet. Skulle du senare ångra dig är det bara att säga till.

Nyhetsutskick och andra former av material för marknadsföring

När du blir kund hos oss lägger vi till dina kontaktuppgifter i vårt register för marknadsföring och utskick. Detta eftersom vi gör bedömningen att du kan ha intresse av erbjudanden om andra produkter vi tillhandahåller, samt erbjudanden vi kan tänkas ha. I GDPR finns ett avsnitt om så kallat berättigat intresse, vilket handlar om hur man får behandla sina kunders uppgifter i marknadsföringssyfte. Det är i enlighet med dessa bestämmelser som vi behandlar dina uppgifter, och du kan alltid enkelt avanmäla dig från våra utskick med hjälp av den länk som finns i alla mejl från oss.

Hur vi lagrar dina uppgifter

Vi sparar dina uppgifter under en begränsad tid. Under tiden vi sparar uppgifterna ser vi alltid till att hålla dem säkra enligt alla till buds stående medel. Uppgifterna används under denna tid uteslutande i enlighet med de syften som angetts ovan. I normala fall raderar vi uppgifterna tre år efter senaste kontakten med dig. Det kan dock hända att vi behöver spara uppgifter som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen. De uppgifter vi sparar om dig i enlighet med ditt samtycke behåller vi enbart så länge vi har ditt samtycke och raderar dem sedan.

Överlämnande av uppgifter till tredje part

I vissa fall kan vi komma att överlämna dina personuppgifter till ett så kallat personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kan använda uppgifterna för att hjälpa oss med drift och underhåll av interna system samt med vår kommunikation med dig, som till exempel mejlutskick. Personuppgiftsbiträdet använder bara dina uppgifter i just dessa syften.

Dessutom kan vi behöva lämna dina uppgifter till Skatteverket, när det krävs enligt lag. Detta för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter till länder utanför EU, och vi säljer aldrig de personuppgifter vi samlar in.

Cookies

För att vår hemsida ska kunna fungera som det är tänkt använder vi oss av cookies, som sparar information om dig och hur du använder dig av vår sida. För att dina inställningar ska finnas kvar efter att du loggat ut och stänger av datorn, så sparar webbläsaren en cookie - en liten textfil - på din dator. I cookien finns ditt användarnamn, lösenord och annan information som har att göra med hur du surfat på solskyddsgiganten.se. Cookien kan inte se, och sparar inte, information om andra sidor du besökt och information du har lämnat där. Om du inte tillåter cookies kan du ändå läsa information på sidan och se våra produkter, men du kan inte logga in och spara produkter i din varukorg och du kan inte handla på sidan.

Läs mer om Cookies

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi sparat om dig. Du har också alltid rätt att kräva att dina uppgifter ändras, uppdateras, raderas eller tas bort. Skulle ett intrång i vårt dataregister ske har du också rätt att omedelbart få veta det. Allt detta regleras i dataskyddsförordningen, vars regler och bestämmelser vi utgår ifrån när vi samlar in och behandlar våra kunders personuppgifter.

Vill du att vi ändrar eller tar bort uppgifter om dig är det lättast att du kontaktar oss direkt via kontaktformuläret här på sidan, ringer eller mejlar. Anser du att vi har behandlat dina personuppgifter på ett kränkande sätt kan du också vända dig till Datainspektionen med ditt klagomål. Vill du bara avanmäla dig från vårt nyhetsbrev gör du det enklast genom att klicka på den länk som finns i varje utskick.